header-bg

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

24 May, 2018

”Betingelser for køb og salg af crypto coins”

Sidst opdateret: 20.11.2017

 

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER


1.1. generelle vilkår og betingelser for brug af Zappex www.zappex.com. Disse betingelser er gældende, når du handler på www.zappex.com.
1.2. Ved at købe eller sælge coins fra www.zappex.com, accepterer du at være indforstået med ”Betingelser for køb og salg af crypto coins”. Hvis du ikke er enig med betingelserne, kan du ikke handle på www.zappex.com. Vi anbefaler, at du gemmer eller udskriver en kopi af betingelserne til dine arkiver.
1.3 Såfremt vi ikke på forhånd kan verificere købers identitet igennem et anerkendt og offentligt tilgængeligt telefonregister, tillader vi os retten til at spørge køber om identifikation, herunder både billede ID og adresse ID.
1.4. Betingelserne træder i kraft i det øjeblik du handler på www.zappex.com.
1.5. Sælger kan ændre, slette eller tilføje til betingelserne til enhver tid og efter eget skøn. Sådanne ændringer vil være effektiv, når de reviderede betingelser bliver lagt på hjemmesiden

2. PRIS, BESTILLING OG RISICI


2.1. Køb, salg og besiddelse af crypto coins og handel med digitale eller virtuelle råvarer, varer eller produkter er forbundet med høj risiko. Ved at bruge vores tjenester, erklærer og garanterer du, at du forstår de risici, der er forbundet med crypto coins og digitale eller virtuelle råvarer, varer eller produkter.
2.2. Hvis du ønsker at købe eller sælge coins fra os, skal du afgive din ordre på vores bestillingsside. På bestillingssiden kan du enten vælge den ønskede mængde coins eller det beløb, som du ønsker at købe eller sælge coins for. Vi garanterer ikke, at du vil få en bestemt mængde coins for dit angivne beløb.
2.3. Ved afgivelse af din ordre kan du se et omtrentligt antal coins/fiat valuta du vil modtage. Kursen hentes hos tredie part (en børs). Hvis du er enig med den omtrentlige kurs, skal du foretage betaling. Den endelige kurs for dit køb eller salg er afhængig af hvornår betalingen er registreret hos os, samt om brugeren i forvejen kan verificeres enten via. et anerkendt offentligt telefon registrer, eller uploadede dokumenter på hjemmesiden.
2.4. Jo længere du afventer med betalingen for din bestilling, desto større er risiko for at kursen ændrer sig i forhold til bestillingstidspunktet. Ved at acceptere disse betingelser, acceptere du at påtage dig risikoen for udsving i kursen og varens endelige værdi.
2.5. Du skal betale det nøjagtige beløb der er angivet på din ordre. Du accepterer at den leverede mængde coins/fiat valuta kan afvige fra bestillings- til leverancetidspunktet afhængigt af udviklingen i kursen.
2.6. De nuværende tilgængelige betalingsmetoder er: SEPA overførsel, international bankoverførsel, lokal bankoverførsel (Straksoverførsel), Visa og Master card.
2.7. Du skal indtaste komplette betalingsoplysninger. Hvis betalingsoplysninger er ukorrekte, vil vi returnere betalingen tilbage til dig, og fratrække alle bankgebyrer.
2.8. Du skal bruge en gyldig e-mail-adresse, som vi er i stand til at kontakte dig med.
2.9. Du skal indtaste en gyldig wallet adresse, fordi transaktionen er umulig at stoppe eller gøre ugyldig. Hvis du giver os en ugyldig / ukorrekt Wallet adresse, kan det ske at dine coins aldrig ender i din Wallet. Sælger er ikke ansvarlig i sådanne tilfælde, og dine penge vil ikke blive refunderet.
2.10. Efter vellykket betaling vil vi pr. automatik købe tilsvarende mængde coins for kundens betalte beløb i henhold til kursen på anerkendte børser.
2.11. Priserne på crypto coins er flygtige og genstand for de finansielle markeder. Du anerkender, at prisen eller værdien kan ændre sig hurtigt. Zappex kan derfor ikke garantere værdien heraf.
2.12. Det er dit ansvar at afgøre hvilke, om nogen, skatter der påhviler købet, og det er dit ansvar at indsamle, rapportere den korrekte skat til den relevante skattemyndighed. Sælger er ikke ansvarlig for at afgøre, om skatter gælder for din transaktion, eller for indsamling, rapportering, der følger af enhver transaktion.
2.13. Efter køb vil Zappex sende dig en faktura vedrørende dit køb.
2.14. Da crypto coins er begrænset i udbuddet, forbeholder Zappex sig ret til at annullere din ordre, hvis der ikke findes lager heraf, eller hvis ordren ikke kan fuldføres af andre grunde. Du accepterer, at Zappex ikke vil være ansvarlig for dine tab i sådanne tilfælde.
2.15 Zappex refunderer hele købssummen til dig såfremt en ordre annulleres.
2.16 Zappex ønsker at forhindre hvidvask såvel som svindel, og kan til enhver tid, inden en ordre gennemføres bede om, at du som kunde skal identificere dig. Et eventuelt kurstab det måtte forekomme i den tid det tager dig, at fremsende den adspurgte identifikation, accepterer du at påtage dig ved accept af disse handelsbetingelser.
2.17 Selv om du tidligere har fremsendt dokumenter til identifikation, er Zappex i sin ret til, at bede om nye dokumenter, såfremt de tidligere fremsendte dokumenter ikke længere er fyldestgørende. Zappex afgør om de fremsendte dokumenter, er fyldestgørende for gennemførsel af den placerede ordre.

3. LEVERING AF CRYPTO COINS/FIAT VALUTA


3.1. Crypto coins bliver leveret af Zappex
3.2. Din købte mængde coins vil blive leveret til din wallet-adresse som du har angivet ved bestilling.
3.3. Efter overførslen af coins/fiat valuta vil du blive forsynet med uddrag af transaktionen.
3.4. Du bør få adgang til dine købte coins/fiat valuta inden for 48 timer (som regel meget hurtigere) efter levering og transaktionen er blevet bekræftet.
3.5. Købte coins betragtes som leveret i øjeblikket transaktionen bliver tilgængelig på det offentlige netværk. Du er alene ansvarlig for at få adgang til dine coins da Zappex ikke kan kontrollere dem efter levering.
3.6. Ejerskabet af crypto coins overføres til kunden ved levering af disse.

 

4. RETURNERING AF COINS – OPHÆVELSE AF KØB/SALG


4.1. Alle transaktioner i netværket er endelige, og kan på grund af netværkets opbygning ikke annulleres. Derfor kan vi ikke acceptere returnering af coins. Men du kan altid videresælge dine købte coins på vores hjemmeside eller ved andre vekselfirmaer.
4.2. Bemærk, at vi ikke er forpligtet til at købe dine købte coins, og vi kan afvise dit tilbud uden angivelse af eventuelle årsager.

 

5. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER - ANSVARSFRASKRIVELSE


5.1. Zappex yder ikke finansiel rådgivning i nogen form og kan ikke betragtes som et finansielt rådgivende selskab, en finansiel mæglervirksomhed eller en investeringsfond. Intet indhold, tjenesteydelser eller produkter tilgængelige på vores hjemmeside eller via enhver form for kommunikation kan betragtes som finansiel rådgivning eller en investerings anbefaling.
5.2. Hjemmesiden videreformidler kun generel information. Vi anbefaler ikke noget der er tilgængeligt på hjemmesiden som en investering. Det er muligt, at du kan miste nogle af eller alle de penge, du bruger på et produkt til rådighed på hjemmesiden grundet pris og / eller værdiændringer. Derfor anbefaler vi, at du forud for enhver handling vedrørende din finansielle situation eller investeringer, eller såfremt du er i tvivl om en eller alle af vores tjenester, søger forudgående uafhængig professionel rådgivning.

 

6. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE


6.1. Du er ansvarlig for de af dine handlinger, der udføres ved hjælp af hjemmesiden.
6.2. Du skal handle i overensstemmelse med ” Betingelser for køb og salg af crypto coins” og gældende ret og afstå fra enhver handling, der kan forårsage skade på hjemmesiden og / eller Zappex.
6.3. Zappex er ikke ansvarlig i tilfælde af tab som følge af, at du, uanset Zappexs anbefalinger og dine egne forpligtelser, ikke gjorde dig fortrolig med disse betingelser.
6.4. Zappex er ikke ansvarlig for en usikker computer og / eller din internetforbindelse, malware, phishing, skadelig software eller andre 3. part tjenester.

 

7. Sagsanlæg/værneting


Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted. I forbrugeraftaler dog ved firmaets eller forbrugerens værneting.