header-bg

Privacy Policy

Zappex.com - Personuppgifter

24 May, 2018

Sekretesspolicy för zappex.com

Denna sekretessutlåtande förklarar hur vi behandlar din personliga information, inklusive insamling, användning, upplysande, avslöjande, lagring och skydd.

Datakontrollanten är:

Zappex
Lindholm Brygge 30, 13,1 9400 Nørresundby,
Danmark, CVR nr. 38258613

 

Denna sekretesspolicy gäller för alla zappex.com-webbplatser och -tjänster. Detta innebär användning av våra tjänster på alla enheter, inklusive PC, Tablet, Mobil / Smartphone etc.

Vi kan ändra detta sekretessmeddelande när som helst genom att publicera den reviderade versionen, inklusive datumet för den reviderade versionens ikraftträdande. Vi kommer dock att meddela dig om betydande väsentliga ändringar via e-post i förväg.

 

Personlig information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter från dig och alla enheter (inklusive mobila enheter) som du använder när du använder våra tjänster, skapar ett användarkonto hos oss, ger oss information i webbformulär, uppdaterar eller lägger till information om ditt användarkonto, deltar i e-post eller chattkonversationer eller när du annars överensstämmer med oss.

Vi samlar in personuppgifter enligt nedan.

 

Personlig information som du ger oss när du använder våra tjänster eller skapar ett användarkonto hos oss:

Information som ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress, språkinställningar, tidszoninställningar.

Finansiell information (t.ex. Kreditkort - Bankinformation, Bankreg./Kontakter) i samband med en transaktion eller i samband med bankverifiering, hashadress för betalning av mynt.

Identifikationsdokument (t.ex. körkort / pass, sjukskrivningsbevis eller liknande. I form av bilddokumentation och adressbevis) i samband med verifiering av en person eller ett företag.

Källa av medel (t.ex. Lön, Investeringsdokumentation, Mailing List, etc.) för att dokumentera fondens ursprung.

Ytterligare information som vi behöver eller rätt att behandla enligt nationell lagstiftning, inklusive för att verifiera eller identifiera eller verifiera den information vi har samlat in.

 

Personlig information som vi samlar in automatiskt när du använder våra tjänster eller skapar ett användarkonto hos oss:

Vi samlar information om din interaktion med våra tjänster, din kommunikation med oss ​​främst via Email eller Chat.

Platsinformation, inklusive platsinformation från din enhet. Vi samlar in IP-adress för att registrera land / språkinställningar.

Dator- och anslutningsinformation, t.ex. statistik om dina sidvisningar, din trafik till och från webbplatser, referensadress, din IP-adress, din webbläsarhistorik och din webblogginformation.

 

Personlig information som vi samlar in via cookies och liknande teknik:

Zappex använder webbplatsen * .zappex.com för cookies för att förbättra användarupplevelsen samt anpassning av innehåll och annonser. Denna information delas med tredje part, till exempel Google, Cloudflare och Tidio chat, IPHub.info och cookies används för anonym spårning över webbplatser. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies.

En cookie är en liten datafil som låter dig spara information eller få tillgång till redan lagrad information på din dator från webbplatsen du besöker. Cookies används av de allra flesta webbplatser idag. Cookies hjälper till att se till att webbplatsens funktioner fungerar korrekt, och de används för att känna igen din dator vid upprepade besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies och de kan inte sprida virus eller annan skadlig kod.

Nedan följer en lista över de cookies som Zappex använder för att förbättra användarupplevelsen:

Cookie Beskrivning
__cfduid Cloudflare använder denna cookie för att identifiera enskilda kunder bakom en gemensam IP-adress och tillämpa säkerhetsinställningar per. kundbas.
_ga, _gat, _gid Används för att skilja användare, liksom hur användarna använder webbplatsen via google analytics.
l   Språk Cookie, kom ihåg vilket språk du vill se.
p Profil Token, det här systemet använder systemet för att ta reda på vem du är inloggad som.
s Session Token används som en extra säkerhetsfaktor, samt hanterar vilka inställningar du förstår när du inte är inloggad.
partner-ads Cookie för spårningskampanjer via partnerannonser, denna cookie sparas i 40 dagar.

 

Cookies samlade via. tredje part:

I samarbete med partner-ads.com samlar vi in cookies för att spåra marknadsföringskampanjer. Detta gör det möjligt för oss att spåra effektiviteten och målen för våra marknadsföringskampanjer genom vår partner, partner-ads.com.
Läs mer om exakt vad som samlas in för att spåra våra kampanjer genom partner-ads.com på https://www.partner-ads.com/dk/persondatapolitik.php


Om du inte vill tillåta cookies kan du hitta en guide till hur det går att göra på Handelshögskolans webbplats. Förfarandet är annorlunda beroende på vilken webbläsare du använder.

https://erhvervsstyrelsen.dk/vaerd-vide-om-cookies

 

Personlig information samlad från andra källor:

Vi samlar in till den grundläggande användaren via National Telecom Provider information på registertelefonen så att vi kan verifiera användaren för vår första Tier 1 - Basic användare.

 

Hur vi använder din personliga information

Vi använder den personliga information som vi samlar om dig för en mängd olika affärsändamål och baseras på olika behandlingsbaser. Nedan följer en översikt över hur och på vilken behandling vi behandlar din personliga information.

Efter lagstiftningen om penningtvätt är vi skyldiga att undersöka bakgrunden och syftet med alla komplexa och ovanliga transaktioner och aktiviteter och att registrera resultaten av dessa undersökningar.

Vi behåller dina uppgifter så länge de är nödvändiga för de syften som var anledningen till att samla, bearbeta och lagra dina data. Efter lagstiftningen om penningtvätt håller vi information, handlingar och andra relevanta registreringar i 10 år efter det att affärsavslutningen har upphört eller den enskilda transaktionen har slutförts.

Vi lagrar information som du har tillhandahållit för en kundrelation i upp till två år - även om kundrelationen slutar med att inte etableras. Vi gör detta för att skydda oss mot bedrägeri.

Vi använder din personliga information för att ingå eller uppfylla avtal med dig och ge våra tjänster till dig för att följa vår lagliga skyldighet eller skydda dina vitala intressen. Detta inkluderar:

För att du ska kunna komma åt och använda våra tjänster, hantera användarkonton, kör, utvärdera, säkra och förbättra våra tjänster.

Förhindra, upptäcka, motverka och undersöka bedrägeri, säkerhetsöverträdelser eller andra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter.

Att tillämpa våra användarvillkor, denna sekretesspolicy eller andra policyer, gällande nationella lagar och eventuella avtal som vi kan ha med dig.

Vi använder personuppgifter för att driva våra legitima intressen om dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte föregår dessa intressen. Detta inkluderar behandling som sker till:

Förbättra våra tjänster genom t.ex. bearbeta information som möjliggör tillgänglighet, felsökning och lösa problem som du har upplevt för att ge dig en bättre upplevelse.

Analysera effekterna av våra marknadsföringskampanjer (t.ex. genom att analysera öppnings- och klickprocenter).

 

Information till tredje part:

Vi utbyter information med vår bank och relevant myndighet, endast i händelse av misstänkt bedrägeri eller penningtvätt.

Dina uppladdade ID-dokument lagras säkert och krypteras. Dina data och dokument är uteslutande för vår interna AML / KYC-bearbetning. Vi levererar inte dokument till tredje part, såvida det inte är fallet med ett fall av bedrägeri eller penningtvätt.

Här kommer vi att avslöja relevant information / handlingar mot en polisorderorder för att hjälpa till att lösa och bekämpa bedrägeri / tvättning enligt gällande lag.

 

Med ditt samtycke använder vi din personliga information till:

Kontakta dig via e-post, e-post eller meddelanden i våra appar. Detta kommer alltid hända i enlighet med ditt godkännande för försäljning.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Det är lätt att dra tillbaka ditt samtycke. Du kan göra det genom att klicka på länken längst ned i e-postmeddelandet eller du kan logga in på instrumentpanelen, navigera till inställningar och ta bort kryssrutan i fältet Nyhetsbrev.

 

Tillgång till och inblick i den personliga information vi håller om dig

Om du har ett konto på Zappex kan du logga in på ditt konto och se vilken information vi håller om dig, inklusive dina personliga inställningar. Av säkerhetsskäl kan du inte se identifieringsdokument, inklusive bild-ID, adresskupong eller källkod, eftersom dessa krypteras redan när de laddas upp och låstas till din verifierade användare.

Om du inte har ett konto kan du skicka ett mail till [email protected] och begära information om din personliga information. När vi får din förfrågan kommer vi att berätta vilken personlig information vi håller om dig, hur vi samlar in informationen och syftet med det.

Det kan inte vara allt du kan hitta igenom. Din användarloggning, om du vill få en fullständig översikt över vilka data vi har på din användare, kan du alltid få den här datasammanfattningen via. E-post, helt enkelt genom att skriva till [email protected] med din förfrågan.

 

Övriga rättigheter

Utöver de rättigheter som anges ovan med avseende på din personliga information har du också följande rättigheter:

Du har också rätt att invända mot behandlingen av din personliga information och begränsa behandlingen av din personliga information.

I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att invända mot behandlingen av din personliga information för direkt marknadsföring.

Om vår behandling av din personliga information baseras på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt uttag påverkar inte lagenligheten av behandlingen av information som utfördes innan du drog in ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mail till [email protected]

Under vissa omständigheter kan dessa rättigheter vara begränsade eller villkorliga. Till exempel, om du har rätt till dataöverföring i ett visst fall beror på de specifika omständigheterna i behandlingsaktiviteten.

Under andra omständigheter, till exempel när du har behandlats en order på vår sida under de senaste 10 åren, vi kan inte radera alla våra data före utgången av 10 år från den sista transaktionen har gått ut, då data raderas automatiskt från vårt system.

 

Åtkomst, korrigering och radering av din personliga information

Du kan logga in på din profil och navigera till inställningar för att se vilka aktuella data vi har på din användare. Det är viktigt att dessa uppgifter alltid är aktuella. Av samma anledning som din bank är det inte möjligt för dig att redigera dessa data själv efter att användaren har verifierats i enlighet med våra KYC / AML regler.

Om du har ändringar, till exempel. typsnitt, ny adress eller något annat, bör detta meddelas till oss via. mail [email protected] som nya autentiseringsdokument kan behövas för att behålla sin verifiering.

Det är möjligt att ha tagit bort sin profil eller tas bort information vi har om kunden, men jämfört penningtvättslagen som kommer information, dokument och register bevaras under 10 år efter det att affärsförbindelsen uppsägning eller genomförande fristående transaktion.

Personuppgifter ska raderas 10 år efter att affären upphört eller genomförandet av en enda transaktion, om inget annat föreskrivs i annan lagstiftning.

 

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar din personliga information till:

Uppfyll vårt avtal med dig (se artikel 6.1.b i förordningen om personuppgifter (GDPR))

Sysslar våra egna legitima affärsintressen i samband med driften av webbplatsen och tillhandahållande av våra tjänster till dig, eller att fullfölja tredje parts legitima intressen, så länge dina intressen och grundläggande rättigheter åsidosätter inte de berörda intressen (se artikel 6.1.fi BRP) .

Vid fastställande, utövande eller försvar av lagkrav, vid behov (se artikel 9.2.f i GDPR)

Några av dessa grunder för att behandla dina personuppgifter överlappar varandra, så det kan finnas flera anledningar som ger oss rätt att behandla din personliga information.

I de begränsade fall där du uttryckligen samtyckte till oss att behandla din personliga information (se artikel 6.1.a i GDPR), till exempel, När du registrerar dig för våra nyhetsbrev kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Observera dock att vi kan ha rätt att fortsätta bearbeta din information om det kan motiveras enligt något av ovanstående rättsliga grunder.

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar din personliga information eller att be oss begränsa din behandling.

Du protesterar mot behandlingen av hur vi behandlar din personinformation via e-post till [email protected]